Parkerar du i ett Parkandogarage och vill veta hur man kommer igång?

Vi erbjuder parkeringslösningar

som reformerar garaget


Fastighetsägare

Effektivisera era garagetillgångar maximalt med innovativ teknik

Bostadsrättsföreningar

Ge fler medlemmar möjlighet att parkera med digitala lösningar

Fastighetsförvaltare

Minska administrationen och öka beläggningen med parkandos digitala lösning

Projektutvecklare

Minska p-talen med effektiv parkeringslösning genom en digital plattform

Bergrumsgaraget i Marievik, Stockholm

Bergrumsgaraget är en privat anläggning som ägs av Green Park och drivs av Parkando. Varje bostadrättsförening blockhyr sina parkeringsplatser.


Infart: Sjöviksvägen 110, Liljeholmen.

  • 862 boendeparkeringar för bil och 5 MC-platser fördelat i bergrummen
  • 160 besöksparkeringar för bil samt 24 MC-platser kommer finnas i bergrum B och C. 

Öppet kl. 05.00 till 24.00 varje dag.

Betalning sker via Parkster genom sms eller via app. Via appen knyts ett betalkort där parkeringen sen dras.


Kostnad:

12kr/tim

100kr/dygn

200kr/helg (fre em till mån morgon)

  • Ingen har fasta platser, man väljer själv var man vill parkera förutom på uppmärkta elbilsplatser
  • Inpasseringen sker via nummerplåtsigenkänning eller via tagg

Ansök om plats i garaget